Cười – Cưa bom ở Việt Nam

cua bom

HÌNH 1 – HIỆP SĨ CƯA BOM

cua-bom-2

HÌNH 2 – NGUY HIỂM LẮM

cua-bom-3HÌNH 3 – BOM NÀO HẤP DẪN HƠN

cua-bom-4

HÌNH 4-  KỶ LỤC GUNIESS MỚI CỦA VIỆT NAM

Trên làm chùm tranh châm biếm về vấn nạn cưa bom vẫn đang diễn ra trong cuộc sống hiện đại ở nước ta hiện nay. Vừa cười vừa suy ngẫm.